Home » Undervisning i Adobe Connect

Undervisning i Adobe Connect

No har du gjort alle førebuingane og er klar til å starte undervisning i Adobe Connect. Dersom det er første gongen studentane har nettundervisning, der det lurt å ta ein gjennomgang av dei viktigaste funksjonane i Adobe Connect med studentane. Vi legg ut her ein presentasjon som du kan bruke som utgangspunkt for ein kort gjennomgang med studentane. Viss du er nybegynnar i Adobe Connect, kan du kanskje spørje nokon som er røynde om å ta den første innføringa med dei. Vi legg også ut filmar og klipp med instruksjonar om ymse tema i Adobe Connect og håper du vil ha nytte av dei!