Home » Struktur i Fronter – Nettundervisning

Struktur i Fronter – Nettundervisning

Det er viktig at studentane kjenner igjen strukturen i Fronter. I dokumentet under finn du korleis vi har strukturert Fronter for studentar som har både nettundervisning og samlingar på studiestaden. Denne strukturen har vi opplevd fungerer godt og de må gjerne bruke den, de også!

Struktur i Fronter når vi har ein kombinasjon av undervisning på studiestad og nettundervisning