Home » Støttefunksjon når du skal undervise

Støttefunksjon når du skal undervise

Namn Funksjon Adobe Connect E-post Telefon Mobiltelefon
David Parmentier
Seksjon for utdanning
Rådgjevar IT
Ressursperson teknisk og pedagogisk bruk av AC
david.parmentier@hisf.no 57 67 61 31 975 24 840

 

Etter at du har klargjort maskina for Adobe Connect, er du klar til å begynne å teste ut ulike undervisningsformar. Du finn fleire gode tips  her på nettsidene.

Når du skal gjennomføre undervisning i Adobe Connect for første gong, er det lurt å få hjelp til å planlegge korleis du skal legge opp undervisninga. Dei fleste seksjonane har no ein eller fleire fagtilsette som har gjennomført opplæring og undervisning i Adobe Connect. Ta kontakt med faggruppeleiaren din og spør kven du kan be om hjelp oss. I tillegg kan du ta kontakt med David Parmentier, så kan enten han eller nokon av dei andre ressurspersonane på Adobe Connect, hjelpe deg i gong . Send ein e-post til David Parmentier og skriv når du skal ha undervisning, kva type undervisning du skal ha og kva du treng hjelp til. Dette må gjerast i god tid, minst 3 veker før du skal ha undervisning, då dei som kan hjelpe ikkje alltid er tilgjengeleg på kort varsel.

Helpdesk v/ David kan også tilby teknisk bakvakt dei første gongane du har undervisning dersom du ikkje får hjelp til dette frå seksjonen din.

Uninett har laga ei eige nettside med brukarrettleiing, sjå lenkje under. Du finn mykje tips der viss du er noko røynd i Adobe Connect og vil litt vidare.

Adobe Connect – Nettside for brukerveiledning