Home » Førebuingar før semesterstart

Førebuingar før semesterstart

Du har fått beskjed om at du skal ha nettundervisning neste semester eller kanskje allereie dette semesteret og lurer på både kva det er og korleis du skal kome i gang. Vi har prøvd å samle gode tips og råd om kor det er lurt å starte, korleis undervisninga du skal gjere på nett kan planleggast og kven du kan kontakte dersom du har spørsmål eller bruk for hjelp.

Før du skal i gang med sjølve undervisninga, er det nokre førebuingar som må gjerast. Kontormaskina di må klargjerast, studentane må førebuast før studiestart og du vil trenge hjelp til dette. Du finn nærare informasjon om dette i lenkjene her eller i menyen oppe på sida:

Klargjering av kontorPC for Adobe Connect

Førebu studentar for Adobe Connect før studiestart

Støttefunksjon før og under undervisning i Adobe Connect

På HiSF.no har vi ei eiga side om Å vere nettstudent.

På den sida finn studentane informasjon om mellom anna Krav til programvare og utstyr, korleis dei skal Førebu maskina for Adobe Connect og tips og råd om korleis dei skal bli ein god nettstudent. Dersom du er ny som nettlærar, sjå gjerne gjennom sida sjølv, då det kan vere nyttig for deg.