Home » Praktisk gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Det er viktig med god planlegging dersom ein skal få til ei god gjennomføring av munnleg eksamen i Adobe Connect. Snakk med studentane om dette i god tid før eksamen. Våre studentar var enten berre nettstudentar, Rekning i alle fag, eller ein kombinasjon av samling i Oslo og nettundervisning, GLU 1-7 deltid. Dersom studentane ikkje ønska eksamen i Adobe Connect, kunne dei komme til Sogndal for munnleg eksamen. Alle studentane i GLU 1-7 valte netteksamen. I Rekning i alle fag valte dei som budde nærast, å kome til Sogndal for eksamen.

Nedanfor har vi laga ei skjematisk oversikt over korleis eksamen blei presentert for studentane ein måned før munnleg eksamen. Vi vil kome attende med fleire råd og lure tips når vi har fått utarbeida disse.

Oversikt over munnleg eksamen i Adobe – Eksempel frå matematikk