Home » Lenkje til nettundervisningsrom i Fronter

Lenkje til nettundervisningsrom i Fronter

For at vi skal vere sikre på at studentane skal finne fram til nettundervisningsrommet dei skal møte opp i, er det viktig at vi legg ut lenkje til rommet på ein plass i Fronter-rommet som er lett å finne for studentane. Vi har god erfaring i å legge ut lenkje under Omtale på framsida, sjå korleis du gjer det i dokumentet under her:

Legg ut lenkje til nettundervisningsrom i Fronter