Home » Leggje til Host, finna opptak, deltakarliste og Poll

Leggje til Host, finna opptak, deltakarliste og Poll

Det er fleire måtar du kan leggja til nye personar som Host. Den enklaste måten er å logga seg på i Adobe-rommet, Gå til Meeting – Manage Meeting Information. Då kjem du rett inn i heimesida til akkurat det nettrommet og kan gjere endringar der.

Treng du meir instruksjon, finn du det i dette dokumentet:

Host, opptak og frammøtelister frå Manage Meeting Information

Her finn du også kort om korleis du kan finne fram opptak, frammøtelister og resultat av spørjeundersøkingar (Poll) du har gjennomført i Adobe Connect.