Home » Laste opp og vise film i Adobe Connect

Laste opp og vise film i Adobe Connect

Her er ein video laga av Jeff Giddens som viser korleis du kan laste opp og vise film i Adobe Connect.
Den er på engelsk, men ikkje vanskeleg å forstå!

Laste opp og vise film i Adobe Connect