Home » Klargjere Adoberom med Layout – Hente fram deltakerliste og opptak

Klargjere Adoberom med Layout – Hente fram deltakerliste og opptak

Nedanfor finn du eit opptak av eit Adobe-seminar om bruk av ulike Layouts i same rom, klargjering og opprydding av Adobe-rom og korleis hente fram deltakarliste og opptak undervisninga. I tillegg er det andre tips som kan vere nyttige å få med seg når det gjeld undervisning i Adobe Connect. Seminaret varer ca. ein time, du kan stoppe, spole tilbake eller framover dersom du ønsker det.

Layouts Deltakerliste Opptak og ymse andre tips om nettundervisning