Home » Førebu studentar for Adobe Connect før studiestart

Førebu studentar for Adobe Connect før studiestart

Ved HiSF er fleire og fleire kurs reine nettkurs. I lærarutdanninga sine kurs blir då Adobe Connect nytta til synkron undervisning i disse nettbaserte kursa. På denne sida finn du dokument og informasjon som har vore nytta i arbeidet med å gjere studentane klare for undervisning i Adobe Connect. Sjølv om studentane får hjelp til den tekniske sida av Adobe Connect, er det likevel nokre ting du som faglærar bør gjere studentane merksame på i starten. Det skal vi også informere meir om under Førebuing til nettundervisning!

Tekst e-post til studentane om å ta i bruk Adobe Connect

På heimesida vår har vi ei eiga side om Å vere nettstudent.

På den sida finn studentane informasjon om mellom anna Krav til programvare og utstyr, korleis dei skal Førebu maskina for Adobe Connect og tips og råd om korleis dei skal bli ein god nettstudent. Dersom du er ny som nettlærar, sjå gjerne gjennom sida sjølv, då det kan vere nyttig for deg.