Home » E-bok-prosjekt i Kunst-Kultur-Kreativitet

E-bok-prosjekt i Kunst-Kultur-Kreativitet

I KKK har dei arbeidd med å lage e-bok i programmet atavist, sjå nettstad https://atavist.com/. Dersom du ønskjer meir informasjon om korleis du bruker programmet, ta kontakt med Hege Gjerde.

Nedanfor finn du eit eksempel på ei e-bok laga i prosjektet.

Digitale verktøy i Kunst, Kultur og Kreativitet – Nokre eksempel