Home » Lag arkiv i Adobe Connect – My Content

Lag arkiv i Adobe Connect – My Content

Jeg skal i denne videoen vise deg hvordan du kan lage ditt eget bibliotek Adobe Connect. Dette kan både være praktisk og sikkert med tanke på egen undervisning.
Praktisk fordi du vet hvor du har aktuelt undervisningsstoff som kanskje skal brukes flere ganger mot ulike studentgrupper
Sikkert fordi du gjennom denne måten har en bedre kontroll med hvem som får tilgang til og kan bruke ditt undervisningsstoff seinere.

Eivind Rogne

 

My content ved Eivind