Home » Breakout rooms

Breakout rooms

Ein av dei mange muligheitene til studentaktiv læring som du finn i Adobe Connect, er bruk av Breakout rooms. her kan du dele inn studentane i mindre grupper og sende dei ut i grupperom der dei får tilgang til mikrofon og kamera og kan diskutere med kvarandre. Nedanfor finn du ein veldig lærerik video om korleis bruke Breakout rooms. Den er på engelsk, men er grei å forstå!

Her har vi laga ein video om korleis du finn fram notatar frå Breakout room når studentane skal oppsummere etterpå.